INSIDER

Ret­te­ne­tes, mit mű­velt a ma­gyar kisfi­ú­val ez a nö­vény!

Hi­he­tet­le­nül ve­szé­lyes, ha­zánk­ban az utóbbi évek­ben el­ter­jedt mér­gező nö­vényre hívja fel a Ri­post ol­va­só­i­nak fi­gyel­met egy édes­anya, aki közel egy hétig ag­gó­dott kisfia csú­nya és kínzó bőr­el­vál­to­zása miatt. Ki­de­rült, a gye­rek éppen csak hoz­záért a ka­u­ká­zusi med­ve­talp­hoz. Rosszab­bul is jár­ha­tott volna.
„Azt sem tudtuk, mit tegyünk!”

–meséli a -nak a budapesti M. Évi, aki férjével együtt majd’ egy hétig aggódott 5 éves kisfiukért, akin rémisztő hólyagok jelentek meg. –Aférjem és az 5 éves kisfiam a Felső-völgyi úthoz ment gombászni. Kedvelt programjuk volt, nem aggódtunk. Még másnap sem, amikor egy piros foltot vettünk észre a kezén, de nem volt vészes, így elvittük az óvodába – emlékszik vissza az édesanya.

EZT OLVASTAD MÁR?

– Nem sokkal később az óvónéni telefonált és közölte:

„Nagy baj van, a gyermeknek nem csak hólyagos a keze, de borzasztóan fáj is neki!”.

Azonnal mentünk érte, a bőrgyógyászat pedig elmondta, nem allergia, hanem egy növény okozta a bőrelváltozást, ám azt még ő sem tudta pontosan megmondani, hogy melyik gaz csinálhat ilyet! – meséli Évi. Ráadásul ahelyett, hogy enyhültek volna a tünetek, minden még sokkal rosszabb lett!

A további részletek és hasznos tudnivalók a kaukázusi medvetalpról a szerdai Ripost napilapban!