KÜLFÖLD

Ret­teg a mig­ráns­ka­ra­ván­tól Bul­gá­ria! A ka­to­na­ság be­ve­té­sét is fon­tol­gat­ják

A vé­delmi mi­nisz­ter sze­rint a kül­földi hír­szer­zők sem zár­ják ki azt, hogy a be­ván­dor­lók egy része majd Bul­gá­rián ke­resz­tül pró­bál­ko­zik. A jobb­ol­dal 5000 ön­kén­test vinne a ha­tárra.
  • Szerző: SZM

A magyar szoclib sajtó szerint “nem létező” migránskaravántól Bulgáriában is rettegnek, az Epochtimes cikke szerint. Habár szerintük is bármekkora lesz a Görögországból Németország felé indulók tömege, az Észak-Macedónia és Albánia felé fog elindulni, mind a bolgár kormány mind pedig a jobboldali ellenzék arra számít, hogy alternatív útvonalként Bulgária is szóba jöhet,ezért kedden csendőröket vezényeltek a görög-bolgár határra, amint az Euronews videójában is látható.

Krassimir Karakatchanov védelmi miniszter szerint a külföldi hírszerző szervezetek sem zárják ki azt, hogy a bevándorlók egy része majd Bulgárián keresztül próbálkozik,ezért úgy nyilatkozott, hogy

adott esetben a katonaságot is mozgósítani kell. Kormányzati források szerint a minisztérium rövid távon akár 3000 fő bevetésével is számol.

Weselin Mareschki, a Volya jobboldali konzervatív párt vezetője nem bízik a kormányban, és óvintézkedésként akár 5000 önkéntest is mozgósítani szeretne.Úgy tervezi, hogy 20-30 fős csoportokban közelről figyelnék a határ menti mozgásokat a “valódi hazafiak”. Erre a feladatra állítólag már sokan regisztráltak SMS-ben és szociális médiában.

A védelmi miniszter azonban figyelmeztette a jobboldalt, hogy a határ védelme nem olyan dolog amit bárki el tud végezni.