INSIDER

Re­pü­lő­gép ron­gált Fe­ri­he­gyen, ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get

Gon­dat­lan ve­szé­lyez­te­tés gya­nú­já­val ren­delt el nyo­mo­zást a rend­őr­ség a fe­ri­he­gyi re­pü­lő­tér meg­ron­gá­lása miatt. A Bu­da­pest Air­port (BA) belső vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben. A szak­ér­tők sze­rint egy star­toló Jumbo Jet bont­hatta meg a 2-es fu­tó­pá­lyát múlt csü­tör­tö­kön.

Gondatlan veszélyeztetés gyanújával rendelt el nyomozást a rendőrség a ferihegyi repülőtér megrongálása miatt. A Budapest Airport (BA) belső vizsgálatot indított az ügyben. A szakértők szerint egy startoló Jumbo Jet bonthatta meg a 2-es kifutópályán a beton múlt csütörtökön.

Hardy Mihály, a BA szóvivője a Magyar Időknek azt mondta: egy felszálló gép miatt sérült meg a kifutópálya szélén a felület, a megrongálódott részt gyorsjavító aszfalttal kezelték.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Az esetről sem a rendőrség, sem az üzemeltető nem közöl részleteket a vizsgálat lezárultáig.

Mint ismeretes, múlt hét csütörtök éjjel műszaki hiba miatt le kellett zárni a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőteret, 14 járat nem érkezett meg Budapestre, és több, péntek reggel induló járatot is törölni kellett. A Magyar Idők azt írja: A BA tájékoztatása szerint éjjel fél 12-kor sérült a 2-es futópálya, és mivel az 1-es jelenleg felújítás miatt nem üzemel, a műszaki hiba elhárításáig le kellett zárni a teljes repülőteret.