INSIDER

Mes­ter­mű­vel gaz­da­go­dott a Szép­mű­vé­szeti Mú­zeum

A Liget Bu­da­pest pro­jekt ke­re­té­ben át­ad­ták az Or­szá­gos Mú­ze­umi Res­ta­u­rá­lási és Rak­tá­ro­zási Köz­pont új épü­le­tét. Az át­adá­son Orbán Vik­tor be­je­len­tette: a ma­gyar állam meg­vá­sá­rolta a Szép­mű­vé­szeti Mú­zeum szá­mára Re­noir Fekvő akt című fest­mé­nyét.
  • Szerző: RIPOST

Az új épület átadásán Baán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa és a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója elmondta:

Olyan korszerű őrzőhely létesült három múzeum több tízezer műtárgyának, amely léptékében és minőségében is a világ élvonalába tartozik.

Az átadó ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: a Szépművészeti Múzeum számára a magyar állam megvásárolta Renoir Fekvő női akt című festményét, melyet kamarakiállításon május 24-től láthat a nagyközönség.

A festmény leleplezéséről készült videó a miniszterelnök Facebook-oldalán is megtekinthető: