MANI

Rend­kí­vüli köz­gyű­lés a HHNHE-nél

A Hor­gá­szok Ha­tá­rok Nél­kül Hor­gász Egye­sü­lete meg­ren­dezi éves gyű­lé­sét

Meghívó

  Tisztelt Tagok! 

A Horgászok Határok Nélkül Horgász Egyesület éves rendkívüli közgyűlése  2018. február 2-án (pénteken) 10.30 órakor a 1012 Bp., Márvány u. 17 6. emelet tárgyaló termében kerül megrendezésre.  Megjelenésére feltétlenül számítunk.

Üdvözlettel 

Andrejszky Zoltán sk. 

HHNHE  elnöke