NÍNÓ

Rá­fáz­tak a bu­da­pesti il­le­gá­lis au­tó­ver­seny­zők

Az el­ha­gya­tott bu­da­pesti rak­tár­épü­let­ről, ahol egy­mást érik az il­le­gá­lis autós ver­se­nyek, a Ri­post múlt szom­bati szá­má­ban je­lent meg kép­ri­por­tunk. Ugyan­ezen a napon a rend­őr­ség le­csa­pott az egy­kori Nagy­vá­sár­te­lepre.

Ugyanezen a napon a rendőrség lecsapott az egykori Nagyvásártelepre, és 50-70 ezer forintra bírságolta a hangoskodó autósokat csendháborítás miatt.

Mint a megírta, a raktár tulajdonosa külföldön van, és a helyet szinte minden nap a „driftelők” veszik birtokba: versenyeket rendeznek, amelyeknek a célja az, hogy a motort bőgetve, egy helyben forogva égessék az autógumit.

A környékbelieket nagyon zavarja az állandó fékcsikorgás és motorzaj, míg az autósok háborognak, hogy az állandó rendőrségi intézkedésekkel „ezt a helyet is tönkretették”.