RIPOSTER

Pisz­kos alku ered­mé­nye a zug­lói par­ko­lás

Tar­lós Ist­ván fő­pol­gár­mes­ter sze­rint visszás, hogy a zug­lói ön­kor­mány­zat és Ka­rá­csony Ger­gely XIV. ke­rü­leti pol­gár­mes­ter vizs­gálja ki annak a par­ko­lási szer­ző­dés­nek a jog­sze­rű­sé­gét, amit ko­ráb­ban ők kö­töt­tek meg és most ők mond­tak fel.
  • Szerző: MTI

Tarlós István hétfőn az MTI-nek azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy a XIV. kerületi képviselő-testület úgy döntött: a zuglói önkormányzat felmondja a parkolást üzemeltető cégekkel a szerződést és egy tényfeltáró munkacsoport vizsgálja felül a parkolási rendszer működését.

Azzal kapcsolatban, hogy a XIV. kerületi képviselő-testület Karácsony Gergely indítványára úgy döntött, hogy a fővárosra és a többi budapesti kerületre is kiterjesztik a vizsgálatot, Tarlós István közölte: "nem áll össze a történet".

Mint mondta, Karácsony Gergely (Párbeszéd) zuglói polgármester korábban azt nyilatkozta élő tévéadásban, hogy tudja, ez a szerződés "egy piszkos alku eredménye". Akkor azt is elismerte, hogy a kerületi parkolási rendszer üzemeltetése veszteséges, és közölte: azért volt kénytelen mégis aláírni a szerződést, mert az egész testület szembement vele.

"Ha ez így volt, akkor hogy az ördögbe lehet, hogy azok vizsgálják ki ezt a szerződést, akik kötötték?"

A főpolgármester kitárt arra is, hogy Karácsony Gergely polgármester korábban még azon "duzzogott", hogy neki a főpolgármester nem a főnöke, így milyen alapon jelölne a főváros tagot a vizsgálatot lefolytatására létrehozandó testületbe.

Most pedig - folytatta Tarlós István -,

Zugló akar kijelölni bizottságot az összes többi kerületre és a fővárosra,

ami azért is "érdekes", mert a fővárosnak egyetlen egy parkolási üzemeletetési szerződése nincsen, mivel az összeset a kerületek kötötték.

Eközben a címlapon

Kitért arra is, hogy később Karácsony Gergely azt mondta, szerinte mégis nyereséges ez a parkolási vállalkozás.

Ha mégis nyereséges, ellentétben a költségvetési rendeletükben foglaltakkal, akkor miért kellett azonnali hatállyal felmondani a szerződést? - tette fel a kérdést a főpolgármester.

Az is kérdés, hogy milyen következményei lehetnek pénzügyileg és jogilag Zuglóra nézve a szerződés azonnali hatályú felmondásának.