KÜLFÖLD

Tel­je­sen fe­les­le­ges­nek tartja több szak­em­ber is a PISA-fel­mé­rést

A német fi­lo­ló­giai tár­sa­ság el­nöke sze­rint meg le­hetne spó­rolni a PISA-mé­résre köl­tött pénzt, mert annak ered­mé­nye tel­je­sen ha­szon­ta­lan.
  • Szerző: WM

A PISA-felmérés három területen (alkalmazott matematikai műveltség, alkalmazott természettudományi műveltség és szövegértés) vizsgálja a 15 éves tanulók képességét. A felmérés háromévenként zajlik az OECD-tagországok és a programhoz csatlakozó, egyre növekvő számú partnerországok irányításával. Heinz-Peter Meidinger a német Bild nevű újságnak komoly kritikát fogalmazott meg a PISA-val  kapcsolatban, szerinte ugyanis az egész felesleges.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A szakember szerint a legnagyobb probléma, hogy a felmérés olyan területeken próbál összefüggéseket keresni és találni, amelyek között semmilyen módon nincs összefüggés. "Németországban teljesen más az iskolai rendszer, mint más országokban, ezért is nehéz összehasonlításokat végezni" – mondja Meidinger.

A németországi tanárok egyesületének elnöke, Josef Kraus is azt tanácsolja, hogy az erre elköltött összeget fordítsák inkább valami értelmesebb dologra.