RIPOSTER

Pil­la­nat­ra­gasz­tó­val és szö­vet­ron­cso­lás­sal ha­mi­sít­ják ujj­le­nyo­ma­ta­i­kat a mig­rán­sok

Sokan pró­bál­koz­tak, de így is tud­ták azo­no­sí­tani őket. Hat­szor annyi dolga volt az igaz­ság­ügyi szak­ér­tők­nek, mint egy évvel ko­ráb­ban.

Voltak, akik a sorban állás alatt a falnak dörzsölték a kezüket, de akadtak olyanok is, akik pillanatragasztóval kenték be ujjaikat - mesélte a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Daktiloszkópiai Szakértői Osztályának vezetője, Nagyné Bánovics Szilvia a hirado.hu-nak.

Az illegális bevándorlók azért próbálták megnehezíteni az igazságügyi szakértők munkáját, mert  Magyarországnak - a dublini egyezmény szerint - oda kell őket visszaküldeni, ahol az EU-ba belépve regisztrálták őket.

illusztráció. Forrás: Pinterest
illusztráció. Forrás: Pinterest

A bevetett trükkök megnehezítették a szakértők munkáját, de a mintákat így is tudták azonosítani. A "csúcsidőszakban", nyáron naponta 16 kolléga foglalkozott a migránsok személyazonosságának ellenőrzésével: 2015-ben 300.000 mintát kellett átvizsgálniuk.

A tőlük levett ujjnyomatokat két rendszerben is ellenőrzik: a magyar AFIS és a strassbourgi adatbázison is átfuttatják a mintákat.