BOZÓT

Pezsgő, hu­szá­rok és egy na­gyon ke­mény­nek tűnő hölgy, no meg Orbán Vik­tor

A szerb mi­nisz­ter­el­nök asszony Ana Br­na­bic úgy vo­nult végig a piros sző­nye­gen a hu­szá­rok előtt, mint egy igazi ge­ne­rá­lis. És a pezs­gőt is jól bírja...
  • Szerző: Ripost