RIPOSTER

Pénzt hoz a te­le­pü­lé­sek­nek a mig­ráns­vál­ság

A mig­ráns­vál­ság­ban érin­tett te­le­pü­lé­sek min­den olyan több­let­fel­adatra tá­mo­ga­tást kap­nak a kö­vet­kező he­tek­ben, ame­lyek a be­ván­dor­lás miatt je­lent­kez­tek

Pogácsás Tibor, önkormányzatokért felelős államtitkár a Magyar Idők pénteki számában megjelent interjúban arról is beszélt, hogy az adósságkonszolidáció végrehajtásával és a feladatfinanszírozás bevezetésével a működés feltételei adottak a településeken,rendelkezésre állnak az önkormányzati feladatokhoz szükséges források. Mindez azokat a településeket érinti, akik a migránsválság miatt kényszerültek súlyos pénzeket elkülöníteni.

Hozzátette, hogy az ország gazdasági teljesítménye növekszik, ami lehetőséget teremt arra, hogy

további többlettámogatással segítsék az önkormányzatokat

az Európai Unió által finanszírozott új beruházások működtetésében, fenntartásában. Emellett a közutak állapotának fenntartásához, javításához is szeretnének költségvetési támogatást adni - tette hozzá.

Migránsok érkeznek Szentgotthárdra (Fotó: MTI)
Migránsok érkeznek Szentgotthárdra (Fotó: MTI)