HARCÉL

Pén­zért tör­vényt is sért a brüsszeli elit

Nem tö­rőd­nek az EU ve­ze­tői az ál­lam­pol­gá­rok­kal vagy leg­alább is ezt gon­dol­ják az unió pol­gá­rai egy fel­mé­rés sze­rint. A brüsszeli elit csak saját zse­bé­nek a ki­tö­mé­sé­vel fog­lal­ko­zik.
  • Szerző: V4NA

A felmérésben részt vevők szerint Brüsszel a törvényszegésektől sem riad vissza, ha saját érdekeit kell bebiztosítania.

Az európai uniós állampolgárok jelentős része egyetért abban, hogy

Brüsszel egyik legfőbb célja, hogy még jobban kitömje a már egyébként is gazdag mecénásai, politikusai és lobbistái zsebét,

ettől pedig gyakran akkor sem riadnak vissza, ha törvényt kell szegni.

Az Ipsos felmérése rámutatott, hogy összességében az európai uniós országok állampolgárainak 52 százaléka gondolja úgy, hogy az uniós szabályozások és törvények a brüsszeli elitnek segítenek még jobban meggazdagodni.

Nem csak a kelet-európaiak vannak ezen a véleményen, hiszen még Belgiumban is az állampolgárok fele szerint az EU csak a brüsszeli elitnek kedvez, miközben az átlagembereket teljesen elfelejtik.

Eközben a címlapon