RIPOSTER

Pe­che­sek a fe­hér­vá­riak a ka­rá­csony­fák­kal, idén is baj van

A ola­szok ferde tor­nyá­hoz ha­son­lít­ják a já­ró­ke­lők Szé­kes­fe­hér­vár idei ka­rá­csony­fá­ját. Rá­adá­sul nem ez az első al­ka­lom, hogy gond van a me­gye­szék­hely ün­nepi fá­já­val. Ta­valy egy óri­ási szél­vi­har dön­tötte fel a ha­tal­mas ka­rá­csony­fát.
  • Szerző: Ripost

Furcsán elferdült a székesfehérvári Fő utca karácsonyfája: egy félősebb járókelő azt hiheti, hogy másodperceken belül eldől a hatalmas fenyő.

Nincs szerencséjük a fehérváriaknak a fákkal: tavaly karácsonykor kidőlt a fa a főtéren egy heves szélvihar miatt. Szerencsére nem sérült meg senki, és csak az ünnep után, december 29-én éjjel történt az eset, amikor alig voltak az utcán. A 18 méteres karácsonyfának ez lett a végzete, a szerencsétlenség után felaprították tűzifának. Reméljük, az idei fával nem történik meg ugyanez…

EZEKET OLVASTAD MÁR?