FÜLES

El­ke­se­red­tek a ba­rá­tok, nem tudni, mikor és hova te­me­tik Pa­u­dits Bélát

Kü­lö­nös in­for­má­ciók ke­rül­tek a Ri­post bir­to­kába Pa­u­dits Béla te­me­té­sét il­le­tően. A Já­szai Mari-díjas szí­nész három hét­tel ez­előtt hunyt el, ám földi ma­rad­vá­nyait azóta sem he­lyez­ték örök nyu­ga­lomra. Eddig úgy tűnt - kí­ván­sága el­le­nére -, az édes­anyja mel­lett he­lye­zik el Ozo­rán, ám a szí­nészt azóta sem te­met­ték el.
  • Szerző: ripost

Minden jel arra mutat, hogy eltűntek Paudits Béla hamvai annak ellenére, hogy a Jászai Mari-díjas színész már három hete elhunyt.

A színész búcsúztatását a Farkasréti temetőben a múlt héten tartották: ezt az eseményt a Madách Színház szervezte, ám a valódi temetés időpontját teljes homály fedte.

EZT OLVASTAD MÁR?
Fotó: Markovics Gábor

Egészen múlt hétig, amikor kiderült, hogy Ozorán, az édesanyja mellé temetik majd el a színészt. A  ekkor beszélt is egy helyi illetékessel, aki megerősítette, hogy valóban jelezte náluk a család a temetési szándékot.

Akkor azt is megtudtuk, hogy a színészt még nem hamvasztották el, jóllehet, akkor már több mint két hete halott volt.

„Igazak a hírek, valóban itt temetik majd el a művész urat, egyelőre azonban a pontos időt senki nem tudja. Csupán azt, hogy valamikor a jövő héten lesz a temetés” – mondta el akkor egy helybéli a -nak.

A részleteket olvasd el a pénteki napilapban!

Eközben a címlapon