INSIDER

Paksi va­dász a med­ve­tá­ma­dás ál­do­zata

Medve tá­madt meg Szé­kely­föl­dön egy paksi va­dászt, aki en­ge­dé­lye­zett vad­disz­nó­va­dá­sza­ton vett részt a Har­gita me­gyei Ko­bátfa kö­zeli er­dő­ben. A va­dász ki­lenc tár­sá­val és egy szé­kely­ud­var­he­lyi va­dás­szal járta az erdőt va­sár­nap, ami­kor ta­lál­ko­zott a med­vé­vel.

Nem akart rálőni, mivel nem volt kilövési engedélye, de az állat túl közel került hozzá, így mégis lőni próbált, ám a fegyvere nem sült el. Errea medve rátámadt és a mancsával megsebesítette. A többiek a történtek láttán a levegőbe lőttek, amitől az állat megijedt és elmenekült. A sérültet a szé­kely­ud­var­he­lyi kór­házba szál­lí­tot­ták, ahol meg kel­lett mű­teni.Mint azt Lukács Antal, a kórház menedzsere a -nak elmondta, a férfinek eltört a bal válla és négy helyen megsérült a karja, de már tegnap elhagyhatta a kórházat.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Hargita megyében elszaporodtak a medvék, rengeteg medvetámadás volt az utóbbi időben.

Egy-egy vaddisznóvadászat során 6-7 medvével is találkozunk, de tehetetlenek vagyunk, mert nincs kilövési engedélyünk rájuk

– közölte a kérdésére Jakab József helyi vadász.

Pedig lakott területekre is gyakran bemerészkednek, főleg most, hogy a hó miatt kevesebb élelmet találnak.

Ezernél is több medve él jelenleg Erdélyben, a túlszaporulat körülbelül négyszeres. Idén ez volt az első medvetámadás a környéken.

Eközben a címlapon