INSIDER

Orbán Vik­tor: Akkor és most. A ba­rát­sá­gunk 21 éves - videó

A vi­seg­rádi or­szá­gok együtt­mű­kö­dé­sé­ről, nem­zet­közi ügyek­ről va­la­mint a ma­gyar-cseh gaz­da­sági kap­cso­la­tok­ról is tár­gyalt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Milos Zeman cseh ál­lamfő Bu­da­pes­ten. A kor­mányfő vi­deót is meg­osz­tott a ta­lál­ko­zás­ról.
  • Szerző: RIPOST

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország és Csehország kapcsolataiban nincsenek problémás ügyek, a két ország kormánya közötti együttműködés minden területen kiváló, beleértve a V4-keretben és az uniós politikában folytatott közös munkát is.  

A visegrádi országok összetartásának és egységének fontosságát mindketten kiemelték. A megbeszélésen értékelték az aktuális világpolitikai kérdéseket és uniós ügyekről is szót ejtettek - közölte a sajtófőnök.

Orbán Viktor és Milos Zeman megállapította: Csehország és Magyarország egymás kiemelt stratégiai partnerei, a kétoldalú áruforgalom 2018-ban rekordértéket ért el. Megállapodtak az együttműködés további erősítésében, olyan területeken, mint az atomenergetikai együttműködés illetve a turisztikai kapcsolatok fejlesztése - mondta Havasi Bertalan.