KÜLFÖLD

So­bi­eski János meg­men­tette Bé­cset, a musz­li­mok miatt most még­sem kap­hat szob­rot

Szep­tem­ber 12-én volt 335 éve, hogy So­bi­eski János se­re­gé­vel fel­sza­ba­dí­totta Bé­cset a török ost­rom alól. A len­gyel ki­rály­nak em­lék­mű­vet akar­tak ál­lí­tani a hős­tettre máig em­lé­kező oszt­rá­kok, a fő­vá­ros szo­ci­a­lista ve­ze­tése azon­ban ezt vég­leg el­uta­sí­totta. Nem nehéz ki­ta­lálni, miért...
  • Szerző: WM

Úgy tűnik, hogy a baloldali bécsi városvezetés számára Ausztria történelmének talán legnagyobb hőstette sem elegendő ahhoz, hogy szobrot állítsanak Sobieski Jánosnak. A lengyel király 1683. szeptember 12-én szabadította fel a Musztafa nagyvezír által ostromlott Bécset, majd a menekülő törököket Párkánynál szétverte, és visszaszerezte a 140 éve török megszállás alatt álló Esztergomot is.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Az oszmán haderő a vereséget soha többé nem tudta kiheverni, ennek köszönhető, hogy többé nem fenyegették Európát.

Az osztrák szocialistáknak azonban hiányos a történelmi emlékezetük. Bár 2013-ban elfogadtak egy tervezetet a felállítandó Sobieski-szoborról, sőt már az alapzatot is elkészítették, néhány napja a bécsi szocdemek mégis is véglegesen lefújták a projektet. Indoklásukban arra a sablonszövegre hivatkoznak, hogy

a műemléki tanács hozzájárulását nem sikerült megszerezni... 

Egészen más dolgot sejt viszont a döntés hátterében az Osztrák Szabadságpárt parlamenti frakcióvezetője. Johann Gudenus sejtelmesen fogalmazott:

Meglehetősen nagy botrány lenne abból, ha kiderülne, hogy a szociáldemokraták a törököket és velük együtt az iszlám hitű választókat akarják lekenyerezni. A lengyelek épp úgy nem értik, ahogy mi sem, a bécsi városvezetés miért akadályozza minden erejével ezt a projektet.

Egyes feltételezések szerint a fővárosi szocdemek attól félnek, hogy az elmúlt években az országba érkezett muszlimokat sértené, ha egy olyan vezérnek állítanának szobrot, aki a kereszténység és a hódító iszlám elleni évszázados küzdelmet jelképezi…