HARCÉL

Össze­csa­pá­sok Fran­cia­or­szág­ban: Verik a mig­rán­so­kat a ki­fosz­tott bol­to­sok

Ele­gük lett a te­he­tet­len rend­őr­ség­ből az üz­let­tu­laj­do­no­sok­nak. Saját ke­zükbe vet­ték az igaz­ság­szol­gál­ta­tást.

Úgy tűnik, hogy betelt a pohár a francia boltosoknál. A rendőrség tehetetlensége miatt összefogtak az állandóan kifosztott üzlettulajdonosok, és elrendezték a dolgot.

A boltosoknál betelt a pohár, már nem várnak segítséget
A boltosoknál betelt a pohár, már nem várnak segítséget

Megelégelték, hogy folyamatosan kirabolták, zaklatták őket a migránsok, így már az önbíráskodástól sem riadtak vissza! A rendőrség nem tett semmit, vagy nem akart. Az egésznek az lett a vége, hogy az üzlettulajdonosok alaposan elverték a boltjaikat fosztogató fiatalokat. Franciaországban már kitört a polgárháború?

BEGINNT DER BÜRGERKRIEG IN FRANKREICH FRÜHER ALS ERWARTET ???Die Franzosen greifen auf Selbsthilfe. Bürgerwehr aus mutigen Anwohnern und Ladenbesitzern unterstützen die hoffnungslose, überforderte und unterbesetzt Polizei. Sie fangen an, plünderer nach einer Krawalle, auf offener Straßen zu verprügeln !!! Posted by Islam gehört nicht zu Europa. on Sunday, 29 November 2015

A fenti videót az Islam gehört nicht zu Europa, azaz az Iszlám nem tartozik Európához nevű Facebook-csoport tette közzé, és eddig mintegy félmillió ember látta.