MANI

Őrült stresszt okoz az em­ber­hi­ány

St­ressz­ke­zelő, ha­té­kony­ság­nö­velő és kom­mu­ni­ká­ciós tré­nin­ge­ket ke­res­nek a cég­ve­ze­tők. Az égető mun­ka­erő­hi­ány miatt nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy el­ve­szít­sék a leg­jobb em­be­re­i­ket.

Lasszóval fogják az embereket az üres álláshelyekre a kereskedelemben, az informatikai szektorban, a mezőgazdaságban, de az építőiparban is.A cégvezetőknek fő a feje, hogy hogyan oldják meg a problémát.

Rapcsák Dániel, a Vanessia Kft. szakmai igazgatója szerint a jövőben egyre kevesebb fizikai, és egyre több szellemi munkát kell majd végeznie az embereknek, mert még több feladatot vesznek át a gépek és a robotok. Ehhez viszont pályázati pénzekre lesz szüksége a cégeknek, amire jó lehetőség kínálkozik a következő hónapokban. Támogatás nyerhető majd információs technológiák alkalmazására az ipari termelésben, de a kollégák szakmai fejlesztésére, képzésére is.

A szakember szerint egyre több cégvezető látja be azt is: szüksége van stresszkezelő, hatékonyságnövelő vagy éppen kommunikációs tréningre, mert nem engedheti meg magának, hogy saját hiányos képességei miatt elveszítse a legjobb embereit. A következő hónapokban a vállalati kultúra fejlesztésére, gyakornokok foglalkoztatására és információtechnológiai beruházásokra is írnak majd ki pályázatokat, ami szintén megkönnyítheti a cégek életét.

Rapcsák Dániel minderről a HG Media konferenciáján beszél majd március 30-án, ahol a téma a földön, vízen, levegőben is egyre súlyosabb munkaerőhiány lesz.