INSIDER

Óri­ási el­is­me­rést ka­pott az éle­tet mentő ma­gyar le­mez­lo­vas

Ha­tal­mas sze­ren­cséje volt annak a mun­kás­nak, akit egy le­mez­lo­vas men­tett meg. A férfi­nak az utcán állt le a ke­rin­gése, a men­tők ri­asz­tása pedig a Szív City mo­bi­lapp­li­ká­ción ke­resz­tül ju­tott el egy 43 éves le­mez­lo­vas­hoz, aki ko­csiba vágta magát, a hely­színre si­e­tett, és éle­tet men­tett. Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat most élet­mentő ok­le­ve­let adott neki.

Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója szerdán adta át az életmentő oklevelet Szerdahelyi Rolandnak. Az eseményt az OMSZ élőben közvetítette a Facebook-oldalán.

Mint arról a  is beszámolt: leállt a keringése egy munkásnak az utcán. A mentők riasztását vette a Szív City mobilapplikáción keresztül egy 43 éves lemezlovas, kocsiba vágta magát és pillanatok alatt a helyszínre ért, majd addig alkalmazta az életmentő szívmasszázst, amíg a mentők ki nem értek.

EZT OLVASTAD MÁR?

A Szív City mobilapplikációt eddig közel 13 ezren töltötték le. Az alkalmazás a mentőszolgálat jelzése alapján riaszt, ha a közelünkben valaki rosszul lett, másrészt megmutatja, hol található a legközelebb újraélesztő készülék.