RIPOSTER

Orbán Vik­tor vi­de­óüze­nete a Vá­ros­li­get­ből

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök dél­előtt részt vett az Or­szá­gos Mú­ze­umi Res­ta­u­rá­lási és Rak­tá­ro­zási Köz­pont ava­tási ün­nep­sé­gén. Az ese­mény­ről Fa­ce­book-ol­da­lán is be­szá­molt.
  • Szerző: Ripost

Kultúránk megmaradása és megőrzése is a tét a májusi uniós választáson - vallja a magyar miniszterelnök.

Európát ma olyanok vezetik, akik nem bánják, ha kontinensünk kulturálisan feladja magát. Nekünk viszont semmi sem fontosabb, mint, hogy azok maradjunk, akik voltunk. Csak rajtunk múlik, hogy ez 100 év múlva is így legyen - mondta Orbán Viktor.

Mint arról már hírt adtunk, az ünnepség keretében mutatták be azt a Renoire festményt, amelyet a magyar állam vásárolt a múzeum részére.