HARCÉL

Orbán Vik­tor: Erős hangja le­gyen a ma­gyar­ság­nak Brüsszel­ben - videó

A mi­nisz­ter­el­nök az RMDSZ ve­ze­tő­i­vel foly­ta­tott tár­gya­lá­sai után vi­deót tett ki a kö­zös­ségi ol­da­lára. Erős hangja le­gyen a ma­gyar­ság­nak Brüsszel­ben.
  • Szerző: RIPOST