INSIDER

Orbán Vik­tor Szer­bi­ába uta­zott

Alek­san­dar Vucic, Szer­bia el­nöke mun­ka­va­cso­rán fo­gadta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nö­köt va­sár­nap este a szerb és a ma­gyar kor­mány ötö­dik csúcs­ta­lál­ko­zó­já­nak elő­es­té­jén, ame­lyet ez­út­tal a Vaj­da­ság­ban, Sza­bad­kán ren­dez­nek meg - tá­jé­koz­tatta az MTI-t Ha­vasi Ber­ta­lan, a Mi­nisz­ter­el­nöki Saj­tó­iro­dát ve­zető he­lyet­tes ál­lam­tit­kár.

Orbán Viktor és Aleksandar Vucic a két ország külügyminisztere, Szijjártó Péter és Ivica Dacic társaságában Palicson tárgyaltak.

Hétfő délelőtt Orbán Viktor és Ana Brnabic szerb kormányfő megbeszélésére kerül sor, és ezzel párhuzamosan a szakminiszterek is külön-külön tárgyalnak egymással.Ezt követi Magyarország és Szerbia kormányának együttes plenáris ülése, majd egyezmények aláírására kerül sor, többek között az infrastrukturális kapcsolatok fejlesztéséről, a Szeged-Szabadka vasútvonal korszerűsítéséről, az európai integráció területén való együttműködésről, a vízgazdálkodási és a védelmi együttműködésről valamint a szerb rendvédelmi szerveknek biztosítandó technikai segítségnyújtásról.

A programot a magyar és a szerb miniszterelnök sajtótájékoztatója és közös ebéd zárja Szabadkán - közölte a sajtófőnök.