HARCÉL

Orbán Vik­tor: A bal­ol­dal óri­ási erő­vel kam­pá­nyol, a vá­lasz­tá­son le­gyünk ott mi is

Min­den­kép­pen men­jünk el sza­vazni va­sár­nap - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Hírt TV-nek nyi­lat­kozva. A bal­ol­dal óri­ási erők­kel kam­pá­nyol, ők el­men­nek sza­vazni, le­gyünk ott mi is - mondta a mi­nisz­ter­el­nök. Az in­terjú 19.30-kor lát­ható a Hír TV-n.
  • Szerző: RIPOST