INSIDER

Orbán Vik­tor meg­ér­ke­zett Er­délybe - kez­dő­dik a mi­nisz­ter­el­nök prog­ramja

A Ro­má­niai Ma­gyar De­mok­rata Szö­vet­ség (RMDSZ) meg­hí­vá­sára két­na­pos er­dé­lyi kör­útra ér­ke­zett Orbán Vik­tor. A kor­mányfő a bu­da­pesti in­du­lás­ról és a ko­lozs­vári ér­ke­zés­ről is képet tett ki kö­zös­ségi ol­da­la­ira.

Ma Orbán Viktor az európai parlamenti választásról tárgyal a Szövetség vezetőivel, önkormányzati képviselőkkel. 

Május 10-én felavatja Románia legnagyobb takarmánykeverő üzemét Kerelőszentpálon, illetve ellátogat a Székelyföldi Jégkorong Akadémiára. 

A miniszterelnök és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerdán délután Kolozsváron sajtótájékoztatót tart az EP-választási felkészülésről.

#erdély #transylvania #kolozsvár #epválasztás2019 #elections

Orbán Viktor (@orbanviktor) által megosztott bejegyzés,