KÜLFÖLD

Orbán Vik­tor: Har­colni fo­gunk az auszt­riai ma­gya­ro­kért

Meg kell vé­deni Eu­rópa jö­vő­jét, amelyre a leg­na­gyobb fe­nye­ge­tést a nép­ván­dor­lás, a mig­rá­ció je­lenti - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ked­den Bécs­ben. A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök mun­ka­lá­to­ga­tást tett az oszt­rák fő­vá­ros­ban, ahol Se­bas­tian Kurz kan­cel­lár­ral tár­gyalt.
  • Szerző: F.G.

Az osztrák családtámogatási rendszerrel kapcsolatban a miniszterelnök tisztességes eljárást kért az Ausztriában dolgozó magyaroknak.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Harcolni fogunk az Ausztriában dolgozókért

- jelentette ki.

Elmondta: azt kérte, hogy a magyaroknak, akik itt dolgoznak, tisztességes eljárásban legyen részük, ha befizették a szociális hozzájárulást, kapják meg, ami megilleti őket.     

Ha valaki Magyarországon befizeti, amit be kell fizetnie adóként és szociális hozzájárulásként, akkor mindent megkap, amit a magyarok megkapnak. Magyarországon fair eljárás van, ezt szeretnénk itt is: ha a magyarok befizetik, amit be kell fizetni, kapják meg azt, ami az osztrákoknak is jár – jelentette ki.

Az Európai Bizottság feladata a szerződések védelme, és ha az uniós testület olyat tapasztal, ami ellentétes az uniós alapszerződéssel, hivatalból fel kell lépnie. Brüsszel teszi a dolgát, uniós szinten lesz döntés az ügyben, és ezt „mi tudomásul vesszük” – mondta Orbán Viktor.