INSIDER

Ké­nyes kér­dés­ben dön­tött Orbán Vik­tor

Az el­len­zéki sajtó egy része bő ter­je­de­lem­ben fog­lal­ko­zik azzal, hogy Orbán Vik­tor az Eu­ró­pai Nép­párt­tal össz­hang­ban Do­nald Tus­kot sza­vazta meg az Eu­rópa Ta­nács élére a len­gyel kor­mány je­lölt­jé­vel szem­ben. A fran­cia Le Fi­garo sze­rint a ma­gyar kor­mányfő nem ment bele egy zsák­ut­cába.
címkék:
  • Szerző: F.G.

Donald Tusk 27 voksot kapott, míg a lengyel kormánypárt nem szavazta meg az ország volt kormányfőjét, aki egyébként az ottani ellenzék emblematikus figurája.

Donald Tusk az ET elnöke (Fotó: MTI)
Donald Tusk az ET elnöke (Fotó: MTI)

Az ET-elnökének megválasztása körüli vita alapvetően egy lengyel belpolitikai konfliktus– magyarázta a helyzetet Lánczi Tamás, a Századvég elemzője. Az Origónak nyilatkozó szakértő szerint a hazai ellenzéki sajtó igyekszik ezt felnagyítani, mivel ez a visegrádi együttműködést gyengítheti.

Lánczi szerint jelenleg van egy nagyon sikeres V4-es együttműködés, és ezen belül egy nagyon sikeres lengyel-magyar együttműködés. A magyar kormány érthető módon nem akart beavatkozni a lengyel belpolitikai vitába, mivel a kormány több tagja és maga a miniszterelnök is sokszor elmondta, hogy nem kíván más országok belpolitikai viszonyaiba beavatkozni, főleg nem a pártok vitájába. De mindezektől függetlenül a Fidesz vezette kormány egy másik európai pártcsaládba tartozik, mint a lengyel Jog és Igazságosság.

Ez egy meglehetősen érdekes dolog – fejtette ki Lánczi. – A lengyelek is tisztában vannak azzal, hogy ebben az ügyben nem mehetett szembe a néppárttal a Fidesz, ha nem teszi ezt meg, akkor pedig ki kellett volna lépnie a néppártból, ami sem a kormánynak, sem az országnak nem érdeke – mondta a szakértő, aki úgy véli, hogy a szavazás a magyar-lengyel kapcsolatokban nem fog törést okozni.

Eközben a címlapon
címkék: