KÜLFÖLD

Orbán Vik­tor az RMDSZ tá­mo­ga­tá­sát is kéri Nagy­sze­ben­ben

Az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­so­kon való rész­vé­telre buz­dít, a ro­má­niai ma­gya­ro­kat az RMDSZ tá­mo­ga­tá­sára kéri, és a román-ma­gyar kap­cso­la­to­kon is sze­retne ja­ví­tani ro­má­niai tar­tóz­ko­dása alatt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök, aki az Eu­ró­pai Unió állam- és kor­mány­fő­i­nek in­for­má­lis ta­lál­ko­zó­jára ér­ke­zett Nagy­sze­benbe.
  • Szerző: RIPOST

"Elsősorban kampányolni szeretnék itt a Romániában élő magyarok, de általában is minden román polgár körében, hogy vegyenek részt a választáson, mert ez fontos Romániának, Magyarország és minden európai országnak" - mondta a miniszterelnök.

Nagy részvételi aránnyal adjunk erős támogatást az európai vezetőinknek! - tette hozzá.

"Másodsorban: az ember mindig azért jön Romániába, hogy javítson valamit a román-magyar kapcsolatokon. Szeretnénk, ha a két ország és a két nép között szorosabb lenne az együttműködés. Harmadrészt: azt szeretném mondani az itt élő magyaroknak, hogy szavazzanak az RMDSZ listájára" - jelentette ki.

"Végül: elkezdődik a gondolkodás a választások utáni európai jövőről. Ez a nagyszebeni európai uniós csúcstalálkozó fő témája. Nem fogjuk lezárni (itt) ezt a gondolkodást, mert a választás után a polgárok véleményének ismeretében hozunk majd döntéseket, de előbb előkészítjük a későbbi megbeszéléseket. Úgyhogy itt Európa jövőjéről is lesz szó, és remélem, hogy Szeben megtermékenyít bennünket" - mondta.

Az Európai Unió jövőjéről, ezen belül kiemelten az unió 2019-2024-es időszakra szóló stratégiai menetrendjéről tanácskoznak csütörtökön Nagyszebenben az EU állam- és kormányfői.