INSIDER

Orbán Vik­tor: A mig­rá­ciós ENSZ-ja­vas­lat el­len­té­tes az or­szág ér­de­ke­i­vel

A mi­nisz­ter­el­nök sze­rint az ENSZ mig­rá­ci­ó­ról szóló, elő­ké­szí­tés alatt álló szer­ző­dés­ter­ve­zete olyan, mintha ki­má­sol­ták volna a szö­ve­get a "Soros-terv­ből" - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök pén­te­ken a Kos­suth Rá­di­ó­ban.
  • Szerző: F.G.

Két szerződéstervezetről van szó jelenleg szó: az egyik a menekültügyi szerződés, mely szerint akinek védelemre van szüksége, annak azt meg kell adni. Erről lehet tárgyalni.

A másik a migránsokról szól, vagyis a népvándorlás kérdéséről – fogalmazott Orbán Viktor a készülő ENSZ-dokumentummal kapcsolatban.

A miniszterelnök szerint az ENSZ migrációról szóló, előkészítés alatt álló szerződéstervezete olyan, mintha kimásolták volna a szöveget a "Soros-tervből".

Azt is mondta, aggasztó jel, hogy a világ legnagyobb katonai befolyásával rendelkező országa, az Egyesült Államok kiszállt a tárgyalásokból.

A miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában kitért arra, hogy az az ENSZ egy fontos szervezet, széles körben a megegyezés szándékával a világ szinte minden tagállama összegyűlik. Az ENSZ érték, de

nem szabad megengedni, hogy olyan rendezési terveket vessen papírra, melyek ellentétesek Magyarország érdekivel – ami készül jelenleg, ellentétes Magyarország érdekeivel.

Mint mondta, lesz lehetőség arra, hogy miután a szöveget megismerjük, döntést hozhat vele kapcsolatban a kormány.

Ausztrália, Új-Zéland, Japán és V4-ek sem szeretnék, ha olyan világálláspontok alakulnának ki, melyre hivatkozva nemzeti érdekeinkkel szemben fel lehetne lépni– tette hozzá.

Eközben a címlapon

Új szelek az osztrák-magyar kapcsolatokban

Orbán Viktor beszélt ausztriai látogatásáról is: mint mondta, az osztrák-magyar kapcsolatok kérdésében új szelek fújnak az Ausztriában zajló változások miatt. A megelőző években magyarellenes kormány volt hatalmon, most azonban jobboldali kormány van Ausztriában, így fair, tisztességes, magyarbarát kormányzás várható – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor arra is kitért, hogy az európai kontinens mindig keresztény volt, ez pedig most fel is erősödik: elemzésekből kiderül, hogy a kereszténység elsősorban nem hitbéli kérdés. Mind azt gondoljuk, hogy van egy keresztény kultúrára épülő életforma, ami a mienk, amiben otthonoson érezzük magunkat – fogalmazott.

Az unióban arról folyik vita, hogyan képzeljük el a közös Európánkat, és ebbe a kérdéskörbe robbant bele a migráció kérdése, hiszen az unió kettévált: kiderült, vannak már bevándorló országok, és vannak, akik nem akarnak azzá válni. Kérdés, hogy két ilyen karakterű ország hogyan tud egyáltalán közös célokat megfogalmazni a jövőre nézve – magyarázta Orbán Viktor.