INSIDER

Orbán Vik­tor: A nem­ze­tet szol­gál­juk, de he­lyünk Eu­ró­pá­ban van

Be­szé­det tar­tott a mi­nisz­ter­el­nök a mi­nisz­te­rei ki­ne­ve­zé­sét kö­vető ülé­sen, me­lyen meg­erő­sí­tette: a 2010-2030 kö­zötti 20 évet egy kor­szak­nak tartja, mert egy or­szá­got csak úgy lehet ve­zetni, ha a ter­vek hosszú távra szól­nak.
címkék:
  • Szerző: RIPOST

A kormánynak Magyarország az első, de munkánkkal Európát is erősíteni akarjuk - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken az Országgyűlésben, ahol bemutatta az új kabinetet. A kormányfő hangsúlyozta: a 2010-2030 közötti 20 évet egy korszaknak tartja, mert egy országot csak úgy lehet vezetni, ha a tervek hosszú távra szólnak.

A világban új időszak, új technológiai korszak kezdődött el, amely még bátrabb újító szellemet és még több változtatást követel

– jelentette ki, hozzátéve, hogy Európát még hosszú évekig fenyegeti a népvándorlás és a tömeges migráció.

Új kormányát európai horizontúnak is nevezte Orbán Viktor. Úgy fogalmazott: 

a nemzetet szolgáljuk, de helyünk Európában van.

Arra kérte a minisztereket, hogy munkájuk során törekedjenek Európa nemzeteivel baráti viszonyra és jó kapcsolatokra. Szerinte nyolc év elteltével elmondható: nemcsak a magyar kormány, hanem az emberek is cselekvő szellemmel, bátorsággal és újító kedvvel álltak bele az új korszakba.

Köszönetet mondott a vállalkozóknak a munkahelyteremtésért, a munkanélküliség után újra munkába álló embereknek, a közfoglalkoztatottaknak, a családot alapító fiataloknak, valamint az időseknek, akik felnevelték a mai kor aktív és cselekvő nemzedékét. Az időseknek azért is köszönetet mondott, mert

nagy többségükben támogattak bennünket a politikai küzdelmeinkben.

Orbán Viktor kijelentette, a technológiai mellett biztonsági és szellemi fenyegetésekkel is szembe kell néznie az országnak. Európát még hosszú évekig fenyegeti a népvándorlás és a tömeges migráció, emberek tízmilliói állnak készen arra, hogy útra keljenek Európába, ezért a védelmi képességek erősítésére, a határ szilárd őrizetére és a biztonsági kockázatok higgadt kezelésére van szükség

Eközben a címlapon
De mindig arra törekedtem, hogy olyan emberek legyenek Magyarország miniszterei, akiknek van egy közös szenvedélyük: Magyarország

– mondta a miniszterelnök. „A kormány nevében azt ígérem, hogy hűséggel szolgáljuk majd a nemzetet, és a nehéz időkben is fenntartás nélkül szeretjük majd a hazánkat. Nagy lehetőséget kaptunk, és tudjuk, hogy nagy alázattal is kell azt fogadnunk.”

címkék: