HARCÉL

Orbán Vik­tor: A be­ván­dor­lást meg kell ál­lí­tani. Se­gít­sen Ön is - videó

Újabb videó ke­rült fel a mi­nisz­ter­el­nök hi­va­ta­los kö­zös­ségi ol­da­lára. Ebben Orbán Vik­tor arra hívja a fel a vá­lasz­tók fi­gyel­mét, hogy mi­lyen fon­tos a vá­lasz­tás, és a be­ván­dor­lást meg kell ál­lí­tani.
  • Szerző: RIPOST