INSIDER

Orbán már a kam­pány­zár­óra ké­szül, nem is akár­mi­lyenre

A kor­mányfő sze­rint azok­tól a po­li­ti­kai erők­től kell tar­tani, ame­lyek az el­len­zéki pár­tok mö­gött van­nak és fi­nan­szí­roz­zák azo­kat, hi­szen ha kor­mányra ke­rül­nek, akkor az ő aka­ra­tuk sze­rint cse­lek­sze­nek majd. Orbán Vik­tor be­szélt a vé­gé­hez kö­ze­ledő kam­pány­ról is.
  • Szerző: F.G.

Az ellenzéki pártok a nemzetközi érdekeket tartják szem előtt, és egy olyan hálózatnak a részei, amely cenzúrázza a migrációról szóló híreket - jelentette ki Orbán Viktor az ECHO TV Bayer show című műsorában.

A miniszterelnök elmondta, Magyarország kultúrájában nagyon fontos szerepet játszik a nemzeti identitás, és ezért nem szabad engedni, hogy a Soros György által finanszírozott szervezetek sikerrel járjanak.

Orbán Viktor hangsúlyozta, mivel a baloldal nemzetközi, ezért folyamatosan támad minden olyan témát, amely alkalmas arra, hogy a nemzeti identitást megerősítse. A magyaroknak van egy saját kultúrájuk, amit ők építettek fel, a nemzeti identitás pedig nagyon fontos szerepet játszik ebben. Ezért nem szabad engedni, hogy a Soros-szervezetek sikerrel járjanak – tette hozzá.

Ők maguk mondják el a saját hangjukon, hogy dolgoznak a magyar kormány ellen, meg akarják buktatni. Ők mondták be, hogy legalább kétezer fizetett embere dolgozik Soros Györgynek a magyar kormány megbuktatásán, tehát olyan nagyon nem hiszem, hogy föl kéne háborodniuk, amikor ők saját maguk leplezték le saját magukat

– mondta a miniszterelnök.

Eközben a címlapon

A kormányfő szerint azoktól a politikai erőktől kell tartani, amelyek az ellenzéki pártok mögött vannak és finanszírozzák azokat, hiszen ha kormányra kerülnek, akkor az ő akaratuk szerint cselekszenek majd. Orbán Viktor beszélt a végéhez közeledő kampányról is. Közölte,

április 6-án, pénteken délután, Székesfehérváron lesz az országos kampányzáró, amely egy magyar kampányzáró lesz.

Arra kérik majd az embereket, hogy kampányoljanak a hátralévő két napban, és április 8-án maguk is menjenek el, és mindenkit vigyenek el szavazni, akinek fontos Magyarország jövője.