INSIDER

Orbán: a mig­rá­ció mély­sé­gé­ben ala­kítja át a tel­jes eu­ró­pai po­li­ti­kát

A mig­rá­ció nem egy­sze­rűen az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás fő kér­dése lesz, egy olyan té­má­ról van szó ugyanis, amely mély­sé­gé­ben ala­kítja át a tel­jes eu­ró­pai po­li­ti­kát - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten, saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.
A pártok hagyományos jobb- és baloldali felosztása átadja a helyét a bevándorláspárti-bevándorlásellenes dimenziónak, továbbá a migrációs vita újraértelmezi a kereszténységhez való viszonyt is, a keresztény kultúra védelmét szinte politikai kötelezettséggé teszi

- mondta a kormányfő.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Szerinte a bevándorlásról szóló vita újraértelmezi a szuverenitásvitát is,

a bevándorláspártiak ugyanis nem tartják tiszteletben azoknak a döntését, akik nem akarnak migránsokat befogadni.

  Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az eddigi egységes európai civilizáció helyett két külön civilizáció lesz:

egy vegyes, amely az iszlám és a kereszténység együttélésére építi a jövőjét, és a közép-európaiak, "akik továbbra is keresztény civilizációként" képzelik el Európát.