RIPOSTER

Ope­ra­tív, gyors re­a­gá­lású tör­zset ál­lí­tott fel Orbán Vik­tor. Miért? Videó

A rend­kí­vüli kö­rül­mé­nyekre és a vá­rat­lan hely­ze­tekre ez a törzs re­a­gál majd. Ha még­sem hall­gat­tak volna a fi­gyel­mez­te­té­sekre...
  • Szerző: Ripost

Orbán Viktor utasította belügyminisztert, hogy minden lehetséges élő erőt és eszközt mozgósítson annak érdekében, hogy segítsen azokon a magyarokon, akik a figyelmeztetés ellenére - hiszen ahogy mondta magyarok vagyunk, lesznek közöttünk ilyenek -

mégis csak nekiindulnak az ítéletidő ellenére és megpróbálnak holnap hazajutni a négynapos hétvége után.