BOZÓT

Oltás- és vi­ta­min­el­le­nes egész­ség­ügyi szekta híve a Márki-Zay csa­lád

Márki-Zay fe­le­sége akár vád­lott is lehet abban bün­te­tő­per­ben, ami egy kis­baba tra­gi­kus ha­lála miatt zaj­lik. Fér­jé­vel együtt egy szü­lé­szeti ma­gán­vál­lal­ko­zást irá­nyí­tot­tak, so­káig kö­zö­sen. Rá­adá­sul ki­de­rült, hogy a po­li­ti­kus fe­le­sége érin­tett egy másik hír­hedt ügy­ben, az úgy­ne­ve­zett "fény­evő szü­lők" pe­ré­ben is. Ott is éle­tét vesz­tette egy kis­gye­rek.
  • Szerző: Ripost

Ma még mindkét esetben csak a szülők ülnek a vádlottak padján.

Márki-Zay Péter, a híres-hírhedt hódmezővásárhelyi politikus nemrég még ügyvezetője volt annak a vállalkozásnak, amelyben feleségével együtt „otthon szülő” egészségügyi szolgáltatást kínáltak, mondhatni „jó pénzért”.  A baj ott kezdődik, hogy a politikus és neje a tudományos állásponttal szembehelyezkedő oltás- és vitaminellenes „egészségügyi szekta” tagjai, de legalábbis ezekkel azonos nézeteket vallanak és terjesztenek!

Márpedig ezek a nézetek közvetve vagy közvetlenül ezúttal egy alig néhány hónapos kisfiú halálát okozták. Az ijesztő bűncselekményre elsőként a 24.hu cikke hívta fel a figyelmet.

Márki-Zay feleségét – férje politikusként ügyesen kimenekült a  korábban általa irányított szülészeti vállalkozásból - egyelőre még csak tanúként hallgatta a meg a bíróság.

Nem ér a nevem! - mondta Márki-Zay és kimenekült a zavaros egészségügyi cégből. Pedig ő volt az ügyvezető.
Nem ér a nevem! - mondta Márki-Zay és kimenekült a zavaros egészségügyi cégből. Pedig ő volt az ügyvezető.
A egészségügyi cég révén ugyanis, nem kis összegért, a Márki-Zay-vállalkozás vezette le a későbbi  tragédiához vezető otthon szülést.  Olyan megdöbbentő dolgok derültek ki a tárgyaláson, hogy a Márki-Zaynét kihallgató bíró már figyelmeztette a politikus nejét, hogy önmagára nézve nem köteles terhelő vallomást tenni.

A lényeg, hogy az újszülöttnek nem adták be a magyar előírások alapján kötelező K-vitamint, ami ellen megdöbbentő módon maga Márki-Zayné is szónokolt bírósági vallomásában.

Pedig a csecsemő agyvérzéses halálához minden valószínűség szerint a K-vitamin be nem adása vezethetett, vagyis a politikus feleségének a tudományos állásponttal szektásan szembehelyezkedő álláspontja jócskán közrejátszhatott a tragédiában.

Szögezzük le, hogy a jogszabályok, vagyis a gyermekgyógyászati klinikai irányelvek kötelezően előírják a K-vitamin beadását.  Ez ugyanis megakadályozza az újszülöttek vérzékenységét, esetleges agyvérzését. Márpedig a kisbaba halálát ez utóbbi okozta!

Amikor a bíró ezt Márki-Zayné fejére olvasta, ő hosszasan habogott, hogy bár szülésznő, sőt egészségügyi vállalkozó, de mégsem ismeri ezt a szabályt. Ezután figyelmeztette a bíró, hogy önmagára nem köteles terhelő vallomást tenni, vagyis akár vádlott is lehet belőle.

A tárgyalásról kiszivárgott hangfelvételek ezt egyértelműen bizonyítják!

Eközben a címlapon

Ma még nem tudni, hogy a szülők elleni büntetőperben tényleg bővül-e a vádlottak köre, és a kötelező K-vitamin beadását megkerülő politikusfeleség, illetve a korábban Márki-Zay által irányított zavaros egészségügyi vállalkozás büntetőjogi megítélése mi lesz.

A politikus és neje által alapított cég amúgy részese volt egy másik tragédiának is, az agárdi fényevő család ijesztő körülmények között elhunyt kisfia is az ő közreműködésükkel született meg.

Ennek a halálesetnek a kapcsán derült ki, hogy Márki-Zayék, illetve a velük együtt dolgozó szülész orvosok a kötelező K-vitamin mellett az oltások beadását is ellenzik, vagyis bizonyíthatóan az oltás- és vitaminellenes szekták nézeteit vallják. A fényevő család kisbabájának tragikus halála  ugyanis összefüggésbe hozható az általuk ellenzett BCG-oltás elmaradásával is.

A történtek, a Márki-Zay-féle egészségügyi vállalkozás, illetve a család veszélyes nézetei hatalmas felháborodást keltettek az orvostársadalomban, illetve az egészségügyi szakmában. Kontársággal és kisbabák életének veszélyeztetésével vádolják őket. Több indulatos blog is kifejti az őket elítélő véleményeket.