MANI

Ok­tó­ber­től két óra alatt el­ér­hető lesz Szom­bat­hely a fő­vá­ros­ból

A vasi me­gye­szék­hely gyors­for­galmi el­ér­he­tő­sé­gét biz­to­sító M86-oson már a be­fe­jező te­rep­ren­dező mun­ká­la­tok és a bur­ko­lat­fes­tés fo­lyik.

A Győrt Szombathellyel összekötő M86-os gyorsforgalmi út befejező szakaszán tartott tájékoztatót a kivitelezés jelenlegi állásáról Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő és Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommunikációs igazgatója.

Loppert Dániel elmondta, a fejlesztés a szerződés szerinti határidőre, azaz másfél hónap múlva, október végére elkészül. Az összesen nettó 65,9 milliárd forintos beruházásban az M85-M86 fejlesztése új nyomvonalon, közel 92 km hosszan valósult meg Szombathely és Győr között. A Vas megyei megyeszékhely az átadás után 2 óra alatt elérhetővé válik a fővárosbólaz M1 és az M86 által.

Három különszíntű csomópont Hegyfalu és Csorna között

Az útvonal két szakasza, Szombathely és Hegyfalu, valamint Győr és Csorna között már korábban elkészült. Az M86 befejező, utolsó szakasza Hegyfalu és Csorna között új nyomvonalon, 33,4 km hosszan épült ki. A kétszer két sávos gyorsforgalmi útszakasz az M86-84.sz. főúti csomóponttól indul Hegyfalunál, és az M85-M86 Csorna elkerülő szakaszának déli csomópontjához kapcsolódik Pásztori mellett. A fejlesztés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg, 85% uniós és 15% hazai forrásból.

A szakaszon összesen 31 műtárgy, három különszintű csomópont épült. A kivitelező jelenleg a befejező tereprendező munkálatokat végzi, valamint a burkolatfestést, a forgalomtechnikai táblák elhelyezését és a növénytelepítést.

Rábaköz gazdasági fordulatot vár az M86-ostól

Eközben a címlapon

Gyopáros Alpár, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, az M85-M86 gyorsforgalmiút kiépítése rendkívüli jelentőséggel bír a Rábaközben élők számára.

"Az elmúlt évtizedekben a térséget elkerülték a nagy turisztikai attrakciók, és a nagyobb termelő beruházások, ezért az itt élőknek ingázniuk kellett a nagyobb ipari területekre vagy elköltöztek."

Bízunk benne, hogy ez a trend megfordul a korszerű infrastruktúra megteremtésével, és vonzerőt jelent a termelő beruházások számára.

M86 távlatokban: a szlovén határtól Hegyeshalomig

Az M86-os út a távlati tervek szerint az eddig elkészülő 92 km-en túl jóval nagyobb területet ölel majd fel: a jelenlegi 86-os út mellett az osztrák határnál levő Hegyeshalomtól a szlovén határnál fekvő Rédicsig húzódik majd új nyomvonalon. Ezzel biztosítva az észak-déli irányban áthaladó nemzetközi forgalmat az E65-ös nemzetközi főút részeként.