KÜLFÖLD

Tel­je­sít­mé­nyünk alap­ján mi va­gyunk Eu­rópa mag­ál­la­mai - videó

A mi­nisz­ter­el­nök vi­deót tett ki kö­zös­ségi ol­da­lára a V4-or­szá­gok ve­ze­tői és Ang­ela Mer­kel po­zso­nyi ta­lál­ko­zó­já­ról.
  • Szerző: F.G.

A magyar miniszterelnök szerint a V4-országok Németországgal együttműködve jelentik az unió növekedési motorját.