KÜLFÖLD

Meg­lepő ha­tás­sal van­nak a mig­rán­sok a német né­pes­ségre

2016-ban 350 ezer­rel több ember élt Né­met­or­szág­ban az azt meg­előző évhez ké­pest. Szak­ér­tők sze­rint a ha­lá­lo­zási és szü­le­tési ada­tok nem iga­zol­ják a né­pes­ség­nö­ve­ke­dést, vagyis az ügy hát­te­ré­ben a be­ván­dor­lás áll.
  • Szerző: WM

Németország lakosainak száma 2016-ban elérte a 82,5 millió főt, előzetes becslések szerint a 2017-es évre vonatkozó adatokban pedig már akár 82,8 millió ember is szerepelhet. A népességnövekedésben a kizárólagos szerepet a migráció játssza. 2015-ben és 2016-ban ugyanis többen haltak meg Németországban, mint ahányan születtek, így egyértelmű, hogy bevándorlók nélkül a német lakosság száma csökkent volna.

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A hivatalos statisztikai adatok szerint 2016 végén 9,2 millió külföldi és 73,3 millió német ember élt az országban. Ez azt is jelenti, hogy a 2016-os év volt az első olyan, amikor a külföldi népesség aránya átlépte a teljes lakosság 11 százalékát. Az elemzők egyetértenek abban, hogy várhatóan a 2017-es év adataiban is további növekedések jelentkeznek majd. Egyrészt a teljes népesség száma nőhet, és elérheti a 82,8 millió főt, ezzel egyidejűleg pedig a külföldiek aránya is emelkedést mutathat – tudatja a welt.de internetes portál.