KÜLFÖLD

Nem kér­nek a mig­rán­sok­ból a spa­nyo­lok sem

Ön­kor­mány­za­tok­tól kért se­gít­sé­get a mig­rán­sok be­fo­ga­dá­sá­hoz a te­rü­le­tért fe­le­lős spa­nyol ál­lam­tit­kár­ság a li­ber­tad­di­g­ital.com spa­nyol lap be­szá­mo­lója sze­rint, de azok sorra nemet mond­tak vagy nem vá­la­szol­tak.
  • Szerző: V4NA

A spanyol nagyvárosok a jelek szerint nem kérnek a bevándorlókból, mert a kormány kérését nem fogadta megértés. Csak a katolikus iskolákkal tudtak megállapodni.

A madidi polgármester nemrégiben még azt szajkózta, hogy az afrikai migránsok az álmaik útján járó hősök, és jobb munkaerők, mint a spanyolok
A madidi polgármester nemrégiben még azt szajkózta, hogy az afrikai migránsok az álmaik útján járó hősök, és jobb munkaerők, mint a spanyolok

Madrid polgármestere, Manuela Carmena 2015-ben a városházán még üdvözlő zászlókkal fogadta a menekülteket. Most azt kéri, hogy

ürítsék ki a migránsok ideiglenes elszállásolására szolgáló intézményeket, és más városban keressenek nekik helyet.

A spanyol ABC újság úgy értesült, hogy a barcelonai és a zaragozai városi tanácsok is megtagadták a menekültek fogadására irányuló kérelmet. A zaragozai városvezetés ezt cáfolja, de nem jelentkezett migránsokért.

Barcelona vezetése azt állítja, hogy nem tudott a segítségkérésről, de amúgy is az a városi tanács véleménye, hogy a menekültekről való gondoskodás alapvetően a spanyol kormány hatásköre.