RIPOSTER

Nem hi­szed el, mit emelt ki a cse­peli ka­vics­bá­nya­tó­ból a nyug­dí­jas férfi

A hob­bi­hor­gász Pál éppen csu­ká­hoz akart apró ha­la­kat fogni, de va­lami egé­szen más akadt a há­ló­jába. Volt nagy cso­dál­ko­zás, ami­kor ki­emelte!

Egy hatalmas édesvízi rák pislogott rá a hálóból! Méghozzá helyi viszonylatok közt egy kapitális példány!

A rák ollójának fesztávolsága 16 cm, teste meghaladja a 15 cm-t, vagyis teljes mérete 30 cm-nél nagyobb!!!

Györgyi, a horgász felesége először megijedt a rák láttán, de aztán büszkén mutogatta a szomszédoknak őkelmét, akik csodájára jártak a ráknak.

A hatalmas rák kalandja végül happy end-del zárult, vissza dobták ugyanis a vízbe.

A csepeli kavicsbányató vízét 2 éve tisztítják, azóta bukkantak fel benne a rákok. Eddig azonban csak sokkal kisebb példányokat láttak a helyiek, akik most már egészen biztosak abban, hogy a tó vize tiszta, és tökéletes a biológiája.