RIPOSTER

Nagy­sza­bású kon­cer­tet ad Fa­ludi Judit csel­ló­mű­vész!

Ér­de­mes lesz már­cius 23-án szom­ba­ton el­lá­to­gatni a Bu­da­pesti Kong­resszusi Köz­pontba!

Március 23-án szombaton ismét a csellóé lesz a főszerep! Faludi Judit Liszt-díjas csellóművész sokadik alkalommal ad koncertet a Budapesti Kongresszusi Központban.

(Faludi Judit - Facebook)
(Faludi Judit - Facebook)

A komolyzenei koncert két részből áll majd. Az est Mozart Don Giovanni című művével kezdődik, majd  Brahms a-moll kettős versenye lesz hallgató, melyben a művésznőt Gabora Gyula hegedűművész kíséri.

A hangverseny második felében olyan híres zeneszerzők darabjait játssza majd el a művésznő a kibővített Magyar Virtuózok Kamarazenekar kíséretével, mint Luigi Arditi vagy Giacomo Puccini.

Az est zárásaként pedig egy meglepetéssel is készül Faludi Judit művésznő.