INSIDER

Nagy a ri­a­da­lom a bel­vá­ros­ban! Sok em­bert kí­sér­tek ki az épü­let­ből

Tűz­eset miatt ki kel­lett ürí­teni egy ven­dég­látó he­lyet és a fe­lette levő szál­lo­dát.

Budapesten, a  VII. kerületi Kazinczy utcába riasztották a tűzoltókat.

A tüzet az egyik étterem elszívójában lerakódott a szennyeződés okozta.

Nagy füst keletkezett, a szakemberek az étteremből 10, míg a hotelből további 90 embert kísértek ki.

A felforrósodott elszívó csővezetéket teljesen lehűtik a katasztrófavédelem szakemberei.

A tűzoltók a hűtést követően teljesen átvizsgálják az épületet.