LEHÚZÁS

Már Szá­la­sit is ha­mi­sít­ják

Jó üz­leti ér­zék­kel meg­ál­dott ha­mi­sí­tók a Szá­lasi-féle pen­gők pi­acra do­bá­sá­val pró­bál­nak ma­guk­nak minél több pénzt ter­melni. Ötven-száz fo­rin­tot érő tö­meg­cikk­ből egy né­hány per­ces mű­ve­let­tel több ezer fo­rin­tot érő ré­gi­pénz-kü­lön­le­ges­sé­get lehet elő­ál­lí­tani.

Hamis Szálasi-féle 100 pengősök megjelenése várható a régipénzpiacon – jósolja a kínálatot jól ismerő gyűjtő. A valódira megszólalásig hasonlító bankók kétféleképpen keletkezhetnek. Egyrészt vannak korabeli hamisítványok, másrészt – kiszolgálva a hamis pénzekre specializálódott gyűjtőket – napjainkban is készülnek ritkaságnak beállított, különböző trükkös bankók.

Egy 2015-ös felülbélyegzés (Fotó: Baranyi Attila)
Egy 2015-ös felülbélyegzés (Fotó: Baranyi Attila)

Indul a pénznyomda

Eközben a címlapon

A hamis pénzek ismerőjének számító Baranyi Attila, aki több fórumon felszólal a piac tisztaságáért, a közelmúltban felfigyelt rá, hogy az egyik hirdető portálon megjelent 40 ezer forintért egy eredetinek mondott 100 pengős nyomólemezt. Baranyi véleménye szerint a nyomólemez új gazdája hamarosan piacra fog dobni néhány „ritkaságot”, darabonként 10-20 ezer forintért. Korabeli papírra könnyen szert tehet a pénznyomdász, mert a 40-es évek pengőiből 100 forint körüli áron jó tartásfokú darabokat lehet kapni. A címlet lemosása után rendelkezésre áll a korhű papír, indulhat a pénznyomda.

Rongálás és hamisítás

Nem árt azonban fejben tartani, hogy az ötven évnél régebbi numizmatikai tárgyak műkincsnek minősülnek. Rongálásukat a törvény bünteti.

Újkeletű hamis pénzek is gyakran felbukkannak a bolhapiacokon és a netes hirdetésekben. Ezek viszonylag egyszerű módzserrel készülnek.

Pecsét és bélyegzőpárna. Nagyjából egyidősek. (Fotó: Baranyi Attila)
Pecsét és bélyegzőpárna. Nagyjából egyidősek. (Fotó: Baranyi Attila)

A valódi, de értéktelen pengőt, vagy második világháborús német márkát hamis, vagy valódi pecséttel, felülbélyegeznek. Így lehet az 50-100 forintos értékű bankóból egy perc alatt több ezret érő „ritkaságot” csinálni.

Korabeli műanyag pecsét

A felülbélyegzéshez szükséges valódi, vagy annak látszó hadi pecséteket 4-5 ezerért kapni. A műanyagból készült, önfestős segédeszköz jóval olcsóbb. Ha ilyet kínálnak, akkor nem érdemes megkérdezni, hogy korabeli-e...