INSIDER

Mun­ká­csy-tri­ló­gia: A három kép posz­ter­mé­ret­ben a szom­bati Ri­post­ban!

Mi­u­tán a Gol­go­tát is meg­vá­sá­rolta a ma­gyar állam, vég­leg ma­gyar föl­dön ma­rad­hat a Mun­ká­csy-tri­ló­gia mind­há­rom da­rabja.
  • Szerző: Ripost

Ha a Seuso-kincs a családi ezüst Magyarország számára, akkor a Munkácsy-trilógia a családi szentkép!Miután a kormány megvásárolta Munkácsy Mihály Golgota című festményét, annyi évtized után végre a miénk a debreceni Déry Múzeumban elhelyezett trilógia mindhárom darabja, és mindegyik végleg magyar földön maradhat.

A szombati számában egy-egy teljes oldalon, vagyis poszterméretben, falra kirakható módon, részleteiben is böngészhetően közöljük Munkácsy Mihály három híres festményének képét, továbbá számos érdekességet a festő és a művei sorsáról.

A Krisztus Pilátus előtt, az Ecce Homo és a Golgota - amiket az alkotójuk soha nem látott együtt - kalandos úton kerültek végül Debrecenbe, ahol állandó hőmérsékletet és páraszintet tartva igyekeznek minél tovább megőrizni az utókornak őket. A három monumentális műalkotást, amiken a festett alakok életnagyságú emberi alakoknál is nagyobbak, ezentúl bármikor megtekinthetjük.