RIPOSTER

Az MSZP boj­kot­tálta az 56-os meg­em­lé­ke­zést

A Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda par­la­menti ál­lam­tit­kára sze­rint szé­gyen, hogy a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt a par­la­menti pár­tok közül egye­dü­li­ként egy­ál­ta­lán nem vett részt az Or­szág­gyű­lés 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. év­for­du­lója al­kal­má­ból szer­ve­zett ün­nepi em­lék­ülé­sén.
  • Szerző: G.K.

A bojkottot Tóth Bertalan, az MSZP parlamenti frakcióvezetője azzal magyarázta, hogy  az MSZP-frakció nem hajlandó együtt ünnepelni egy olyan kormánnyal, párttal, amely nemzeti egységet hirdet, de a többséget kirekeszti.

Dömötör Csaba,a Miniszterelnöki Kabinetiroda  parlamenti államtitkára szerint a szabadságharc 60. évfordulója az MSZP számára is jó lehetőség lett volna arra, hogy tisztázza 1956-hoz fűződő viszonyát.

Jóvátehették volna a 2006-ot is, amikor a forradalom 50. évfordulóját kormánypártként tették tönkre, hozzátéve: az 1956-os forradalom és szabadságharc  50. évfordulóját meggyalázták, brutális erőszakot és rendőrterrort, gumilövedékeket, gumibotot, könnygázt, vízágyút, lovas rendőröket és viperát vetettek be a békés tömeg ellen.

A szocialisták a mostani évfordulón bizonyíthatták volna: számukra is jelent valamit, hogy voltak ezrek, akik az életüket adták Magyarországért, de a baloldaltól csak pár sípra és az ünnepi ülés bojkottjára futotta. Ezzel nem a kormányt sértették meg, hanem 1956 és az áldozatok emlékét - mondta az államtitkár.