MAMAKLUB

Mit te­he­tünk, ha rosszul si­ke­rült a gye­rek fél­évi bi­zo­nyít­vá­nya?

Ez az idő­szak nem­csak a far­sangé, hanem a fél­évi bi­zo­nyít­vá­nyok ki­osz­tá­sáé is. De mi a te­endő, ha a gye­rek nem tel­je­sí­tett olyan fé­nye­sen, ahogy sze­ret­tük volna?

Sajnos még mindig van olyan család, ahová alig mer hazamenni a gyerek a félévi bizonyítványával. Pedig ha valamitől nem fog jobban tanulni senki, az a szidás és a büntetés. De hogyan reagáljon a szülő a félévi bizonyítványra, ha az nem sikerült fényesen?

Fotó: Pexels.com
Fotó: Pexels.com

A félévi értékelés a legtöbb esetben aligha lehet meglepetés: az év közbeni jegyeket nyomon követve nagyrészt sejthető, milyen jegyeket visz haza a gyerek majd félévkor. Épp ezért már év közben is érdemes utánanézni, mi okozza, hogy nem igazán muzsikál jól egy tárgyból: nem érti az anyagot, vagy esetleg nem jön ki jól a tanárral, esetleg valamilyen tanulási zavar (pl. diszlexia, diszkalkulia) állhat a háttérben?

EZEKET OLVASTAD MÁR?

A büntetés, szidás ritkán éri el a célját: ráadásul aligha lesz motivált a gyerek a tanulásban, ha eltiltjuk az edzéstől, a barátaitól vagy a szórakozástól.A sporttól különösen nem érdemes távol tartani, hiszen a fizikai aktivitás jó hatással van az egészségére, ráadásul a szellemi teljesítményt is javítja.Sokkal többet ér vele, ha egy óra szaladgálás után ül le tanulni a gyerek, mint ha egész délután a szobában görnyed a könyvek felett.

Fotó. Pexels.com
Fotó. Pexels.com

Az is fontos, hogy ne önmagukban a jegyeket értékeljük, hanem az azok mögött álló munkát. Lehet, hogy egy nehezen kiküzdött hármasban több erőfeszítés van, mint egy kegyelemötösben... Ha a gyerek megteszi, amit tud, akkor azt mindenképpen értékelnünk kell. Ha viszont itt van a hiba, akkor azt kell megbeszélnünk, és szükség esetén akár ellenőriznünk. Ha valamit nem ért, abban mindenképpen segítsünk, vagy akár vonjunk be egy hozzáértő ismerőst, végső esetben magántanárt. De az esetleges tanulási zavaroknak is fontos utánajárni, mivel ezeken lehet segíteni, ha tudjuk, mi a baj. A tanulásnak is van technikája, lehet, hogy ezen érdemes javítani, személyre szabott technikákat kitalálni, hogy hatékonyabb legyen az erőfeszítés.

Végül pedig a legfontosabb: ne a jegyekben mérjük a szeretetünket. A gyerekünk akkor is a gyerekünk, ha történetesen nem jó tanuló. Éreztessük vele, hogy akármilyen is az a bizonyítvány, mi mellette állunk, és ismerünk egy seregnyi szerethető, jó tulajdonságát.