KÜLFÖLD

Szem­be­sí­tet­ték a német po­li­ti­kust a mig­rán­sok tet­te­i­vel! Szó­hoz sem tu­dott jutni

A múlt hét­végi chem­ni­tzi gyil­kos­ság olyan in­du­la­to­kat kor­bá­csolt Né­met­or­szág­ban, ami min­den­kit meg­döb­ben­tett. Ezrek vo­nul­tak az ut­cára, hogy meg­álljt pa­ran­csol­ja­nak a mig­ránserő­szak­nak. Az iraki és szí­riai szár­ma­zású gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes­ben ülnek, mi­köz­ben a vá­rosba lá­to­ga­tott a tar­to­mány mi­nisz­ter­el­nöke. A la­kos­ság szem­be­sí­tette őt a va­ló­ság­gal.
  • Szerző: WM

Michael Kretschmer, Szászország miniszterelnöke úgy látta, hogy csak személyesen tudja megnyugtatni a chemnitzi embereket, ezért a városba látogatott, ahol egy rögtönzött lakossági fórumot hívott össze. A terembe csupán pár százan fértek be, bár a tartomány vezetőjének több ezren akarták elmondani, hogy mi nyomja a szívüket.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Egy körülbelül ezer fős kint rekedt tömeg tüntetni kezdett a politikus ellen.

A feszült közhangulatot fokozta, hogy a hétvégi városi fesztiválon agyonszúrt 35 éves családapa még mindig élhetne, ha a hatóságok megfelelően végzik a dolgukat. A többszörösen büntetett előéletű iraki gyanúsítottat ugyanis már ki kellett volna toloncolni az országból, erre mégsem került sor.

Migránsok molesztálják a német nőket

A stadion különtermében 500 ember ült görccsel a gyomrában. Tapintani lehetett a  feszültséget, a stadion előtt tüntető ezer ember kiabálása pedig beszűrődött a terembe:

Mondjon le, mondjon le!

Kretschmer arra kérte a bent lévőket, hogy egy perces néma csenddel emlékezzenek a meggyilkolt férfire. Majd a szászországi politikus arról szólt, hogy mindent elkövetnek azért, hogy hasonló szörnyűség ne fordulhasson még egyszer elő.

A teremben helyet foglalóknak azonban nem érték be ígéretekkel, ők már tetteket akarnak. Elegük van  abból, hogy Melbourne-től Lisszabonig arról  szónak a hírek, hogy a 243 ezer fős Chemnitzben gonosz németek élnek, akik náci karlendítéssel masíroznak az utcákon. Pedig az emberek azért vonultak utcára a gyilkosság után, mert úgy érzik, hogy cserben hagyta őket a kormány.

Eközben a címlapon

Egy nő ragadta magához elsőként a szót, és közölte a szász miniszterelnökkel, elege van abból, hogy folyamatosan fiatal migránsok molesztálják az utcán. Egy idős úr arról panaszkodott, hogy a városi parkban drogot áruló bevándorlók közt kell mindennap átverekednie magát.

Egy másik lakos azt sérelmezte, hogy a migránsok elkergetik a gyerekeiket a játszótérről, amikor pedig ezt szóvá merik tenni, akkor késsel fenyegetőznek.

Cserben hagyták az embereket

Sokan Michael Kretschmer szemére vetették, hogy már a tavalyi fesztivált is félbe kellett szakítani migránscsoportok randalírozása miatt. Az is sokaknak fájó pont, hogy a városi fürdőkben rendszeresek a fiatal migránsok által elkövetett szexuális zaklatások. A lakosság szerint ezek nem egyedi esetek, és azt is pontosan tudják, hogy mikor fordultak ennyire rosszra a dolgok: 2015 őszén, a migrációs válság kirobbanásakor Chemnitz megváltozott, ugyanúgy, ahogy több másik német város is. Hatalmas tapsot váltottak ki egy idősebb úriember szavai:

Annak idején két különböző kultúrát eresztettek egymásra, aztán meg, mint aki jól végezte a dolgát, cserben hagytatok minket!

A fórum végén többen megkönnyebbülve távoztak, hogy kiadhatták magukból az indulataikat, mások szerint azonban csak üres ígéreteket hallhattak.

Érdekes lenne látni, hallani, hogy Hamburg, Köln, Berlin vezetőinek mit mesélnének az ott élők.