KÜLFÖLD

A sem­mire kap­nak 250 ezret ha­vonta a mig­rán­sok Bécs­ben

A mig­rán­sok több­sége már nem csak azt dönti el előre, hogy me­lyik or­szág­ban sze­retne új éle­tet kez­deni, hanem azt is pon­to­san tud­ják, hogy me­lyik vá­ros­ban ér­de­mes. Auszt­ri­á­ban a be­ván­dor­lók meg­ro­ha­moz­ták Bé­cset, egy nap­vi­lágra ke­rült je­len­tést el­nézve, nincs is ezen mit cso­dál­kozni...
  • Szerző: WM

Az osztrák Kronen Zeitung megszerzett egy titkos jelentést, amiből kiolvasható, hogy több sebből vérzik a bécsi – menekülteket is érintő - szociális rendszer. Míg Ausztria több tartományában is csökkentették a szociális juttatások mértékét, addig a fővárosban maradt minden a régiben. Nem csoda tehát, ha a más tartományokban élő migránsok úgy döntöttek, hogy az osztrák főváros felé veszik az irányt, ott ugyanis ugyanazért a semmittevésért több pénz üti az ember markát.

EZT OLVASTAD MÁR?

Bécs költségvetése pedig jól láthatóan megsínyli a rosszul működő rendszert, az elkövetkezendő négy évben ugyanis 626 millió euróról, 1,6 milliárdra nőhetnek a szociális kiadások. Ez amiatt van, mert a 2015-ös migránshullám óta sokkal több ember részesül szociális ellátásban, és sokan csúnyán kijátsszák a rendszert.

A 123 oldalas titkos jelentés eddig csak a szociáldemokrata politikusok asztalán hevert, most azonban az osztrák napilap részleteket közöl belőle. A megdöbbentő adatokat elnézve, nem csoda, hogy a baloldali párt nem büszkélkedett vele. A konkrét számok a következőket mutatja:

  • 2010-ben még csak 81 ezer ember volt jogosult szociális ellátásra Bécsben, ugyanez a szám 2016 júniusára már 151 ezerre nőtt. A legszomorúbb, hogy minden második juttatásban részesülő nem osztrák. 2010-ben ez az adat csak minden negyedik embert jelentette. A legtöbb segélyre szoruló szír vagy török migráns.
  • Érthetetlen módon azok a bevándorlók is részesülnek szociális alapellátásban, akik nem tudják, vagy nem akarják magukat semmilyen dokumentummal igazolni. Ez az összeg jelenleg 837 euró, vagyis több mint 250 ezer forint. Ráadásul ehhez még az is hozzátartozik, hogy azok is pár hónapig megkapják ezt a segélyt, akiknek lejárt az osztrák tartózkodási engedélyük.
  • Két és fél oldalon taglalják a jelentésben, hogy hány hat és tíz év közötti gyermek után jár családi pótlék, valamint azt is jelzik, hogy 27 gyermek nyomon követhetetlen, vagyis nincs róluk semmi adat, az önkormányzat mégis utalja az összeget.
  • A segélyben részesülők nagy többsége, közel 90%, ezer euró alatt kap havonta, csupán negyven családnak utalnak 2500 euró felett. A maximális határ egyébként 3250 euró.