KÜLFÖLD

Egy ta­nárnő val­lo­mása: el­ké­pesztő, mi fo­lyik a bécsi is­ko­lák­ban

A nyil­vá­nos­ság előtt szinte senki nem mer arról be­szélni, hogy a bécsi is­ko­la­igaz­ga­tók és ta­ná­rok kö­ré­ben egyre na­gyobb az ag­go­da­lom az isz­lám be­fo­lyása miatt. Egy 25 éve dol­gozó ta­nárnő most meg­törte a csen­det, és el­me­sélte, mi is fo­lyik va­ló­já­ban az is­ko­lák­ban.
  • Szerző: WM

Susanne Wiesinger 25 éve van a tanári pályán, és tagja a szociáldemokrata tanári szakszervezetnek. Ez az első alkalom, hogy valaki abból a körből nyíltan mer beszélni a lassan tarthatatlan problémákról. A 2015-ös migrációs válságnak mélyebb gyökerei vannak, mint azt bárki is gondolná. Bécsben például mára minden második diák migrációs háttérrel rendelkezik.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
A bécsi iskolákban mindennapossá váltak a vallási nézeteltérésekből származó konfliktusok.

Míg a politikusok ezeket egyszeri esetként próbálják beállítani, addig egyre több tanár figyelmeztet a jelenlegi iskolai rendszer összeomlására. A legtöbb tanintézmény úgy érzi, hogy magukra hagyták őket, és a problémákat már nem lehet kezelni. Ebből lett elege Wiesinger tanárnőnek, aki segélykiáltásnak szánt interjút adott.

A tanárnő azt állítja, hogy olyan nagy a szakadék a migránsgyerekek otthonról hozott világképe és a nyugati értékrend között, hogy az áthidalhatatlan.

- A diákjaim egy részének a saría (iszlám törvénykezés) mindenek előtt való, és a céljuk az az életben, hogy jó muszlim ember váljon belőlük – állítja a pedagógus. A gyerekek közötti konfliktusok hátterében egyre gyakoribbak a vallási okok, míg a szülők műveltségi hiányosságai is nehezítik a tanárok dolgát.

Olyan irányt vett a bécsi iskolarendszer, ami nem egészséges egy normális társadalom számára.

Szintén a problémák közé sorolható, hogy jó pár bécsi iskolában vannak iszlám órák, amelyek jócskán megnehezítik a gyerekek integrációját. Egy neve elhallgatását kérő iraki apa is rossz véleménnyel van az iszlámot tanító tanárokról. Sokszor ezek az emberek kihasználják a gyerekeket, és az iszlám valláson keresztül próbálnak a bizalmukba férkőzni. Külön veszélyforrás, hogy Bécsben ma már 30 ezer ilyen diák van.

Múlt héten a is beszámolt róla, hogy a német fővárosban sem sokkal jobba helyzet. Berlin egyes kerületeinek általános iskoláiban már biztonsági cégek szakembereit kell alkalmazni, hogy megtudják fékezni a maximum 12 éves agresszív diákokat. A tanárok ugyanis már nem mernek ellentmondani a migrációs hátterű gyerekeknek, mert sokszor fizikális erőszak áldozataivá válnak.
Eközben a címlapon