BOZÓT

El­ké­pesztő, hogy mit rej­tett a ba­rack­be­főtt

Ke­le­bia Ha­tár­ren­dé­szeti Ki­ren­delt­ség Vas­úti Ha­tár­át­ke­lő­he­lyen egy Szer­bia irá­nyá­ból be­lépő te­her­vo­nat át­vizs­gá­lása során a rend­őrök har­minc­négy kül­föl­dit ta­lál­tak.
  • Szerző: RIPOST

Kelebia Határrendészeti Kirendeltség Vasúti Határátkelőhelyen egy Szerbia irányából belépő tehervonat átvizsgálása során a rendőrök 2019. június 8-án 19 óra 40 perckor harmincnégy külföldit találtak - írja a police.hu.

A magukat szír és afgán állampolgárnak valló illegális migránsok közül hatan a vonat alvázára kapaszkodtak fel, míg huszonnyolcan barackkonzervet szállító konténerekben bújtak el.

A migránsok sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni, ezért a rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.